Etap 3 – podziemie z garażami i schowkami lokatorskimi

Poniżej par­teru znaj­dują się miej­sca gara­żoweschowki loka­tor­skie. Do poziomu pod­ziem­nego pro­wa­dzą trzy gara­żowe bramy wjaz­dowe. Garaże nume­ro­wane są wg sche­matu nr-garażu/nr-bramy (przy­kła­dowo 1/G2 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 2, a 1/G3 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 3). Schowki loka­tor­skie mają numery od 1 do 158. Zobacz plany pod­zie­mia we wszyst­kich 3 eta­pach w pliku pdf
S 62 S 63S 64S 65S 66S 67S 72S 73S 71S 74S 70S 75S 69S 76S 77S 68S 78S 79S 80S 81S 82S 92S 93S 94S 95S 96S 97S 98S 99S 100 S 101 S 112 S 113 S 114 S 115 S 116 S 117 S 118 S 158 S 119 S 120 S 121 S 122 S 123 S 129 S 128 S 127 S 126 S 125 S 124 S 140 S 141 S 142 S 143 S 144 S 145 S 152 S 153 S 154 S 155 S 156 S 157 S 133 S 134 S 135 S 137 S 138 S 139 S 136 S 147 S 146 S 149 S 150 S 151 S 148 S 132 S 131 S 130 S 102 S 103 S 104 S 105 S 107 S 108 S 109 S 110 S 106 S 111 S 83S 84S 85S 86S 87S 88S 89S 90S 91