Etap 3 – podziemie z garażami i schowkami lokatorskimi

Poniżej par­teru znaj­dują się miej­sca gara­żoweschowki loka­tor­skie. Do poziomu pod­ziem­nego pro­wa­dzą trzy gara­żowe bramy wjaz­dowe. Garaże nume­ro­wane są wg sche­matu nr-garażu/nr-bramy (przy­kła­dowo 1/G2 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 2, a 1/G3 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 3). Schowki loka­tor­skie mają numery od 1 do 158. Zobacz plany pod­zie­mia we wszyst­kich 3 eta­pach w pliku pdf
S 62 S 63 S 64 S 65 S 66 S 67 S 72 S 73 S 71 S 74 S 70 S 75 S 69 S 76 S 77 S 68 S 78 S 79 S 80 S 81 S 82 S 92 S 93 S 94 S 95 S 96 S 97 S 98 S 99 S 100 S 101 S 112 S 113 S 114 S 115 S 116 S 117 S 118 S 158 S 119 S 120 S 121 S 122 S 123 S 129 S 128 S 127 S 126 S 125 S 124 S 140 S 141 S 142 S 143 S 144 S 145 S 152 S 153 S 154 S 155 S 156 S 157 S 133 S 134 S 135 S 137 S 138 S 139 S 136 S 147 S 146 S 149 S 150 S 151 S 148 S 132 S 131 S 130 S 102 S 103 S 104 S 105 S 107 S 108 S 109 S 110 S 106 S 111 S 83 S 84 S 85 S 86 S 87 S 88 S 89 S 90 S 91