Deweloper Nowy Świat 11 w Żyrardowie

Właścicielem terenu działki Stara Przędzalnia – Nowy Świat 11 w Żyrardowie oraz inwestorem jest firma NOWY SWIAT 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625021.
Udziałowcem oraz generalnym wykonawcą jest firma Zbor-Bud sp.z o.o, założona w 1996 roku. Spółka Zbor-Bud z siedzibą przy ul. Rumiankowej 78 w Warszawie, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000436442. Początki działalności to modernizacja i remonty budynków mieszkalnych i biurowych. Od 2000 roku zajmuje się również wykonawstwem przemysłowym, a od 2005 roku samodzielnym wykonawstwem wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
Przez ostatnie 10 lat Zbor-Bud był wykonawcą następujących inwestycji mieszkaniowych:

  • 5 bloków mieszkalnych,
  • 3 nadbudowy zamieszkałych budynków wielorodzinnych,
  • zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi,
  • osiedla bloków mieszkalnych około 800 mieszkań.

Więcej informacji o deweloperze wraz z opisami wykonanych inwestycji można znaleźć na stronie www.zbor-bud.com.pl